Kategorie produktów

Mieszalniki pasz

Wyspecjalizowana produkcja zwierzęca w gospodarstwie rolnym wymaga odpowiedniego przygotowania pasz treściwych. Dotyczy to szczególnie hodowli trzody chlewnej. Dobór mieszalnika pasz do potrzeb gospodarczy jest istotny. Ciągłe zwiększanie lub planowanie zwiększania obsady zwierzęcej powinno skłonić do zakupu jak największego mieszalnika pasz. Jego wielkość musi być po prostu odpowiednia. Cały proces przygotowania paszy zaczyna się śrutowania. Śrutownik doprowadza ześrutowane ziarna zbóż do mieszalnik. Dosypywanie koncentratów , dodatkowych paszowych nie powinno mieć miejsca w momencie pustego zbiornika mieszalnika oraz gdy jest już prawie pełen. Pełnowartościowa pasza poprzez wysyp trafia to worków, lub jest transportowana do zbiorników paszowych lub poprzez paszociągi bezpośrednio do obory.

Podkategorie

  • Mieszalnik pasz ADRAF

    Mieszalniki pasz polskiego producenta firmy ADRAF. Dostępne w pojemności od 500 kg do 2000 kg.

  • Mieszalnik pasz M-ROL

    Mieszalniki pasz polskiego producenta M-Rol. Pojemność od 500 kg do 5000 kg.

  • Mieszalnik pasz ZUPTOR

    Firma Zuptor poza standardowymi rozwiązaniami - pionowymi mieszalnikami pasz dostarcza również rozwiązania poziome.

Brak dostępnych produktów.

Bądźcie czujni! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.