Kategorie

Wozy asenizacyjne

Gospodarstwo prowadzące produkcję zwierzęcą w oborach bezściółkowych produkuje duże ilości gnojowicy, który w okresie od pierwszego marca do późnej jesieni jest doskonałym nawozem organicznym. Do jego transportu, mieszania i rozlewania na pole służą wozy asenizacyjne. W przypadku dużej produkcji zwierzęcej zakup wozu asenizacyjnego musi być przemyślany - tak by jego pojemność była odpowiednia do potrzeb gospodarstwa.