Kategorie

Głębosz to maszyna do głębokiej uprawy gleby, jak zresztą sama nazwa narzędzia wskazuje – bez naruszenia wierzchniej warstwy. Ciągłe intensywne zabiegi uprawowe oraz coraz cięższy sprzęt powodują, ze gleba jest coraz bardziej ubijana. Zatem głęboszy rolniczych jest odpowiednie „odetkanie” gleby, jej napowietrzenie, kruszeni i spulchnienie głębsz...
Głębosz to maszyna do głębokiej uprawy gleby, jak zresztą sama nazwa narzędzia wskazuje – bez naruszenia wierzchniej warstwy. Ciągłe intensywne zabiegi uprawowe oraz coraz cięższy sprzęt powodują, ze gleba jest coraz bardziej ubijana. Zatem głęboszy rolniczych jest odpowiednie „odetkanie” gleby, jej napowietrzenie, kruszeni i spulchnienie głębszej warstwy. Wielu gospodarzy współ-użytkuje ze sobą pewne narzędzie. Głębosz jest to doskonałym przykładem ponieważ tzw. „głęboszowanie” odbywa się raz na 4-6 lat. Jest to zabieg szczególnie przydatny pod rośliny z głębokim system korzeniowym takim jak np. buraki czy rzepak. Pewnym znakiem dla rolnika są duże skupiska wody na polu w okresie wiosennym – oczywiście zakładamy, że ewentualna melioracja na polu jest wykonana poprawnie.