Kategorie

Mieszalniki pasz

Wyspecjalizowana produkcja zwierzęca w gospodarstwie rolnym wymaga odpowiedniego przygotowania pasz treściwych. Dotyczy to szczególnie hodowli trzody chlewnej. Dobór mieszalnika pasz do potrzeb gospodarczy jest istotny. Ciągłe zwiększanie lub planowanie zwiększania obsady zwierzęcej powinno skłonić do zakupu jak największego mieszalnika pasz. Jego wielkość musi być po prostu odpowiednia. Cały proces przygotowania paszy zaczyna się śrutowania. Śrutownik doprowadza ześrutowane ziarna zbóż do mieszalnik. Dosypywanie koncentratów , dodatkowych paszowych nie powinno mieć miejsca w momencie pustego zbiornika mieszalnika oraz gdy jest już prawie pełen. Pełnowartościowa pasza poprzez wysyp trafia to worków, lub jest transportowana do zbiorników paszowych lub poprzez paszociągi bezpośrednio do obory.